X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o "Pióro Reymonta"
Zaproszenie i Regulamin (pdf)
Karta Zgłoszenia (pdf)

The W. Reymont Foundation Scholarship for 2014/2015 (closed)

Online Form
PDF Application

Contents copyright 2004-2015, The W. Reymont Foundation. All rights reserved.